Finansowanie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyznawał dofinansowanie na projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii - mimo niepewności regulacyjnej spowodowanej brakiem ustawy o OZE. Na ten cel w 2014 r. chce wydać około miliarda złotych.

Program PROSUMENT został zaakceptowany 19.03.2014 przez radę nadzorczą NFOŚiGW.

Wszyscy zainteresowani produkcją prądu na własny użytek otrzymają bezzwrotną dotację, która zrefinansuje część kosztów.

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii typu prosumenckiego do produkcji:

dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku, czyli oznacza to, że źródło energii cieplnej nie będzie mogło występować samodzielnie, np. sama pompa ciepła czy kolektor słoneczny.
Będą mogły być montowane tylko w skojarzeniu ze źródłem energii elektrycznej, czyli pompa + PV, kolektory + PV, mały wiatrak + kolektor itd.
Takie rozwiązanie powoduje że w naszych domach będą kompleksowe instalacje zaspakajające nas w ciepło i energię elektryczną. Jednocześnie ważnym będzie zasada łączenia dotacji. Np. na pompę ciepła otrzymamy w jednym wniosku 20% dotacji i na PV 40% lub na kolektor słoneczny 20% i na mały wiatrak 40%.
Dodatkowym plusem jest zwiększenie maksymalnych kosztów kwalifikowanych na montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej (PV i małe wiatraki) 5.000zł/kW, oraz wprowadzenie również zasobników c.w.u. dla pomp ciepła jako buforów magazynujących energię cieplną ze szczególnym wskazaniem na zasobniki powyżej 250 l - 8.000 zł.
Pierwszy etap programu pilotażowego obejmie lata 2014 i 2015, a w jego ramach wydanych zostanie 200 mln zł (100 mln zł dla prosumentów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz 100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego). Dotacja wyniesie odpowiednio: Takie dobranie kosztów maksymalnych i położenie innych akcentów w rozwoju instalacji jest dobrym odzwierciedleniem sytuacji na rynku.

Inicjatywa NFOŚiGW jest pionierską w naszym kraju.

Koszty kwalifikowane:
Systemy fotowoltaiczne:

Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o 5 000 zł/kW.

Zakres kosztów kwalifikowanych:

Alokacja środków w kwocie 600 mln zł oraz okres wdrażania programu przewidziany jest na lata 2014 – 2018, natomiast wydatkowanie - w terminie do 31.12.2020 r.

Kredyt z dotacją będzie obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu małych instalacji OZE lub mikroinstalacji, a oprocentowanie kredytu w skali roku ma wynosić 1%, natomiast przewidywane maksymalne kwoty dofinansowania na tego typu przedsięwzięcia wynosić będą: w przypadku osób fizycznych do 100 000 zł, a w przypadku montażu kilku źródeł energii elektrycznej lub cieplnej do 150 000 zł. Natomiast w przypadku spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych ma to być odpowiednio 300 i 450 000 zł.

Program BOCIAN w ramach którego będzie można otrzymać dofinansowanie na projekty z zakresu OZE i który NFOŚiGW jest adresowany do przedsiębiorców. Budżet programu w latach 2014-20 wyniesie 420 mln zł i będzie można otrzymać z niego dofinansowanie na montaż małych systemów OZE.
Dofinansowanie w ramach programu "Bocian" będzie przyznawane w postaci niskooprocentowanej pożyczki pokrywającej do 75% kosztów instalacji fotowoltaicznej o mocy od 200 kW do 1000 kW przy maksymalnym koszcie inwestycji do 10 mln zł/MW zainstalowanej mocy.
Pożyczka będzie udzielana na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki, a okres karencji będzie liczony od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższej niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Wszystkie osoby zainteresowane realizacją inwestycji łącznie z dotacją, zapraszamy już teraz do przygotowania niezbędnej dokumentacji projektowej oraz skorzystania z naszego bogatego doświadczenia w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji.

Zapytaj eksperta

Kim jesteśmy


Wyślij
W ciągu 24h skontaktujemy się z Tobą
Cogito Energia Sp. z o.o. Sp.k.   |   Lubinka 106   |   33-115 Lubinka   |   tel. 146 300 400 created by Duonet