NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI - FAQ

1. KTO MOŻE ZMIENIĆ SPRZEDAWCĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ?
Sprzedawcę energii elektrycznej może zmienić każdy odbiorca, czyli każdy, kto otrzymuje lub pobiera energię elektryczną na postawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym
2. CZY MUSZĘ ZMIENIĆ SPRZEDAWCĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ?
Nie, zmiana sprzedawcy jest dobrowolna ale możesz dołączyć do grona Tych którzy mogą to zrobić.
3. CZY W PRZYPADKU, GDY ZMIENIĘ ZDANIE MOGĘ WRÓCIĆ DO SPRZEDAWCY Z ZATWIERDZONĄ TARYFĄ?
Tak, sprzedawca z zatwierdzoną taryfą pełni rolę sprzedawcy z urzędu i ma obowiązek zawrzeć umowę z odbiorcą w gospodarstwie domowym, oferując energię po zatwierdzonej cenie.
4. ILE ZAPŁACĘ ZA ZMIANĘ SPRZEDAWCY?
Zgodnie z Prawem Energetycznym, zmiana sprzedawcy jest bezpłatna.
5. CZY COGITO ENERGIA POBIERA OPŁATY ZA SWOJE USŁUGI?
Nasza pomoc dla Państwa jest bezpłatna i niezobowiązująca. Nasze wynagrodzenie pochodzi od nowego dostawcy energii.
6. JAK CZĘSTO MOGĘ ZMIENIĆ SPRZEDAWCĘ?
Nie ma ograniczeń w liczbie dokonywanych zmian sprzedawcy energii elektrycznej, częstość zmian ograniczona jest wyłącznie czasem trwania procedury zmiany sprzedawcy.
7. CZY KOLEJNA ZMIANA SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ JEST PŁATNA?
Zmiana sprzedawcy jest zawsze bezpłatna.
8. CZY W TRAKCIE ZMIANY DOSTAWCZY MOŻE BRAKNĄĆ PRĄDU?
Oczywiście, że nie. Nasza propozycja polega tylko i wyłącznie na zmianie sprzedawcy energii, czyli obniżenie ceny energii jaką płacą Państwo za każdą zużytą kilowatogodzinę. Odpowiedzialność za ciągłość dostaw energii elektrycznej spoczywa na dystrybutorze energii elektrycznej. Również w jego gestii leży naprawa urządzeń, odczyt liczników, oraz zapewnienie zamówionego poziomu mocy.
9. CZY PO ZMIANIE DOSTAWCY ENERGII WZROSNĄ OPŁATY DYSTRYBUCYJNE?
Nie. Zgodnie z prawem energetycznym, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii (dystrybutor) jest zobowiązany zapewniać wszystkim odbiorcom, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług dystrybucji energii. Stawki za przesył energii dla całego kraju zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki (URE).
10. GDZIE ZNAJDĘ LISTĘ SPRZEDAWCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA MOIM TERENIE?
Lista sprzedawców dostępna jest na stronie internetowej Twojego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD). Radzimy skorzystać z mapy zamieszczonej na: www.maszwybor.ure.gov.pl/portal/or/34/Kogo_moge_wybrac.html
11. CZY MOGĘ WRÓCIĆ DO POPRZEDNIEGO SPRZEDAWCY?
Nie ma formalnych przeszkód dla powrotu do starego sprzedawcy. Jeśli będzie on zainteresowany podpisaniem z Tobą umowy, a Ty uznasz, że jego oferta jest dla Ciebie korzystna, możecie podpisać umowę sprzedaży. Zawsze także masz możliwość powrotu do swojego pierwszego sprzedawcy prądu, tak zwanego sprzedawcy z urzędu. Jest on zobowiązany do podpisania z Tobą umowy kompleksowej (zawierającej postanowienia umowy o świadczenie usług dystrybucji i umowy sprzedaży energii elektrycznej), jeśli tylko wyrazisz taką chęć.
12. OD KIEDY ZACZYNA OBOWIĄZYWAĆ UMOWA Z NOWYM SPRZEDAWCĄ?
Nowa umowa będzie obowiązywać w dniu wygaśnięcia umowy z dotychczasowym sprzedawcą, dzięki czemu zagwarantowana jest ciągłość sprzedaży.
13. KIEDY BĘDĘ MIAŁ UMOWĘ KOMPLEKSOWĄ I JEDNĄ FAKTURĘ, A KIEDY ODDZIELNE UMOWY: SPRZEDAŻY ORAZ DYSTRYBUCYJNĄ I ODDZIELNE FAKTURY?
Zarówno jeśli sam dokonujesz zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, jak i w przypadku, w którym korzystasz z pomocy Cogito Energia masz dwie możliwości. możesz zawrzeć umowę kompleksową, zawierającą w sobie elementy umowy dystrybucyjnej i sprzedaży, w związku z tym dostajesz jedną fakturę, a w przypadku kolejnej zmiany sprzedawcy będziesz musiał 1) zawrzeć nową umowę kompleksową 2) zawrzeć oddzielne umowy – z nowym sprzedawcą i z operatorem systemu dystrybucyjnego. możesz wybrać inną możliwość, polegającą na zawarciu oddzielnych umów z OSD i z nowym sprzedawcą, w takim przypadku będziesz otrzymywał od nich oddzielne faktury, zaś kolejna zmiana sprzedawcy będzie się wiązała z rozwiązaniem umowy sprzedaży. Zawarcie umowy kompleksowej z wybranym sprzedawcą możliwe jest tylko wówczas, gdy sprzedawca ten porozumiał się w tej sprawie z operatorem, do którego sieci przyłączony jest odbiorca.
14. CZY TO JEST BEZPIECZNE?
Tak, jest to bezpieczne. Cały proces zmiany dostawcy dozoruje Urząd Regulacji Energetyki (URE). Zgodnie z prawem Energetycznym klient nie ponosi żadnego ryzyka.
15. NA JAK DŁUGO MOGĘ ZAWRZEĆ UMOWĘ Z NOWYM SPRZEDAWCĄ?
Umowę można zawrzeć na czas oznaczony lub nieoznaczony.


Zapytaj eksperta

Kim jesteśmy


Wyślij
W ciągu 24h skontaktujemy się z Tobą
COGITO ENERGIA PARYS SPÓŁKA KOMANDYTOWA   |   Lubinka 106   |   33-115 Lubinka   |   tel. 146 300 400 created by Duonet